Dự án cầu Cửa Đại, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Tổng mức đầu tư dự án: 350 Tỷ Đồng

Cầu Cửa Đại: Gói thầu 3.1 va 3.2

Vị trí: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chiều dài: 1480 m

Chiều rộng: 25.22 m bao gồm 4 làn xe

Cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực.