Thành tích

Trong những năm qua Công ty cổ phần XDCT 585 đã đạt nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng 3 năm 2009

Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2009

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2005-2007 

 

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2007-2008

 

 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2008 
- Top ten Thương hiệu Việt năm 2007.
- Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008.

 

 

- Cúp vàng nhân ái Việt Nam năm 2007.
- Cúp văn hoá doanh nhân Việt Nam năm 2007.
- Cúp doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2009
- Cúp thương hiệu mạnh năm 2008
- Cúp doanh nghiệp Việt Nam vàng năm 2008.
- Biểu tượng vàng vì sự nghiệp văn hóa doanh nhân Việt nam năm 2008
- Giải thưởng quốc tế về xây dựng lần thứ 21.

 

 

4. Hoạt động xã hội.

Đồng hành với việc tổ chức sản xuất kinh doanh, trong những năm qua Công ty Cổ phần XDCT 585 còn tích cực tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các hoạt động từ thiện như:

 Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, đồng bào bão lụt, chất độc màu da cam với tổng với tổng giá trị gần 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt  trong năm 2009 Công ty đã tổ chức và tham gia nhiều công tác xã hội, từ thiện, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa … với tổng giá trị trên 2,8 tỷ đồng (trong đó  Ủng hộ Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất năm 2009  tại tỉnh Hậu Giang : 1 tỷ đồng.

 Ủng hộ mật trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú (quỹ vì người nghèo): 500 triệu  đồng.

 Ủng hộ tiểu dự án Tâm linh phật Phù Cát, Bình Định : 500 triệu đồng .

 Ủng hộ xây nhà tình nghĩa TNXP các tỉnh Quảng Bình, Bình Định : 300 triệu đồng.

 Ủng hộ quỹ tiếp sức đến trường : 100 triệu đồng

 Ủng hộ đồng bào bão lụt Miền Trung và Tây Nguyên 100 triệu đồng…và nhiều hoạt động từ thiện khác ).