Hội đồng quản trị

 

Ông Thân Đình Cường

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

 1. Ông: Thân Đình Cường    Sinh năm : 1952
    - Quê quán: Quảng Nam
    - Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần XDCT 585
    - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
  * Thành tích & danh hiệu đã đạt được:
    - Huân Chương Lao động hạng Ba năm 2009
    - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2003 -2007 
    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 2007
    - Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2007 
    - Chiến sỹ thi đua ngành GTVT từ năm 2005-2007.
    - Nhà Quản lý giỏi năm 2007 (Bộ Khoa học công nghệ  và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao  giải).
    - Cúp văn hoá doanh nhân Việt Nam năm 2007.
    - Cúp doanh nhân Việt Nam vàng năm 2008
    - Biểu tượng Vàng vì sự nghiệp văn hóa doanh nhân Việt Nam

 

Ông Thân Đức Hải

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

 2. Ông: Thân Đức Hải                    Sinh năm : 1983
   - Quê quán : Quảng Nam
    - Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần XDCT 585
   - Nghề nghiệp: Kỹ sư bưu chính viễn thông, Quản trị kinh doanh

 *Thành tích & danh hiệu đã đạt được:

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 2010

  -Chiến sỹ thi đua ngành GTVT từ năm 2009-2011

 

Ông Nguyễn Ngọc Tín

 Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

 3. Ông: Nguyễn Ngọc Tín             Sinh năm : 1975
    - Quê quán:          Bình Định
    - Địa chỉ liên hệ:  Công ty Cổ phần XDCT 585
    - Nghề nghiệp:    Cử nhân kinh tế
  * Thành tích & danh hiệu đã đạt được:
    - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
    - Bằng khen Bộ GTVT năm 2008