Dừng các thủ tục liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở”

11.09.2023 - UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành, cá nhân liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở để tránh các giao dịch phát sinh.

Chiều 8/9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 9074/UBND- XDNĐ gửi các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đấu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang về việc khẩn trương xử lý nội dung đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh.

Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Ảnh: Trung Nhân.

Trước đó, ngày 5/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trước mắt tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến “đất ở không hình thành đơn vị ở” cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Đề nghị nói trên xuất phát từ việc xuất hiện thông tin Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên thông báo đấu giá 17 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại khu biệt thự sinh thái và 1 QSDĐ tại khu Trung tâm dịch vụ hội nghị quốc tế (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, cùng nằm trong dự án Sông Lô).

Theo đơn vị tổ chức bán đấu giá, 18 thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, được Ngân hàng TMCP Nam Á đưa ra bán đấu giá để thu hồi nợ. 

Trong đó, khu Trung tâm dịch vụ hội nghị quốc tế có diện tích 6.608 m2, 17 QSDĐ còn lại, mỗi lô từ 441,2 m2 đến 622,6 m2. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn (không hình thành đơn vị ở), thời hạn sử dụng đến ngày 9/3/2051. Người mua biệt thự, căn hộ (không hình thành đơn vị ở) gắn liền với QSDĐ được sử dụng ổn định lâu dài. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 365,39 tỷ đồng; tiền đặt trước là 18,269 tỷ đồng.

Quy chế đấu giá có ghi người trúng đấu giá/người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng bộ sang tên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Đồng thời, người trúng đấu giá/người mua được tài sản đấu giá cam kết không được khiếu kiện Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên, ngân hàng về nội dung này.

Một góc khu du lịch và giải trí Sông Lô.  

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc xử lý đối với các dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở" được thể hiện tại các văn bản pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng).

Đồng thời, để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, ngoài các nội dung đã chỉ đạo có liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Quá trình thực hiện nếu có nội dung vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Nguồn: kinhtedothi.vn