Loại hình căn hộ tiêu biểu dự án cao tầng Phú Thạnh

Các căn hộ tiêu biểu của dự án cao tầng Phú Thạnh:

Căn hộ 1 phòng ngủ.

Phòng khách +n :18.0 m2
Phòng ngủ 1: 12.0m2
Phòng bp : 6.0m2
Phòng vs : 4.0m2
Sân phơi: 4.0m2

 Căn hộ 2 phòng ngủ

Phòng khách +n : 18.0 m2
Phòng ngủ 1: 16.5m2
Phòng ngủ 2: 11.0m2
Phòng bp : 6.0m2
Phòng vs : 4.5m2
Sân phơi: 3.0m2

Căn hộ 3 phòng ngủ

Phòng khách +n : 39 .5 m2
Phòng ngủ 1: 14.0m2
Phòng ngủ 2: 19.0m2
Phòng ngủ 3: 11.5m2
Phòng bp : 6.0m2
Phòng vs 1: 5.0m2
Phòng vs 2: 4.0m2
Ban công: 6.0m2
Sân phơi: 4.0m2