Dự án cầu Mương Lộ, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Tổng mức đầu tư dự án: 115 Tỷ Đồng

Cầu Mương lộ: Phần đường

Vị trí: TP Vị Thanh, Hậu Giang

Chiều dài: 220 m.

Chiều rộng: 12 m bao gồm 4 làn xe

Cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực.