Dự án cầu Xà No nối thị xã Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang

Tổng mức đầu tư dự án: 300 Tỷ Đồng

Cầu Xà No: Phần đường

Vị trí: xã Vĩ Thanh Hậu Giang

Chiều dài: 355 m.

Chiều rộng: 30m bao gồm 6 làn xe và 2 làn xe 2 bánh.

Cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực.