Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với các đối tác

27.12.2017 - Đây là một số hình ảnh về lễ ký kết hoạt động ,hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 585 với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội, Ngân hàng Cổ phần Thương mại Việt Á, Công ty Đầu tư Tài chính Rombus,Hàn Quốc và Công ty mô giới BĐS Platinum1.

Đây là một số hình ảnh về lễ ký kết hoạt động ,hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 585 với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội, Ngân hàng Cổ phần Thương mại Việt Á, Công ty Đầu tư Tài chính Rombus,Hàn Quốc và Công ty mô giới  BĐS Platinum1.