Lễ ký kết tài trợ tín dụng dự án Trường Thọ Complex

27.12.2017 - Lễ ký kết tài trợ tính dụng dự án Trường Thọ Complex giữa Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 585 và Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Phú Tài

Lễ ký kết tài trợ tính dụng dự án Trường Thọ Complex giữa Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 585 và Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Phú Tài